Elfte Alltinget

Under lördagen hölls det elfte Alltinget. Det hölls i Stockholm, vädret var bra och mötet gick bra. Styrelsen återvaldes enhälligt och nya former för att främja kontakt medlemmar emellan diskuterades.