Om hemsidan

Denna hemsida drivs av Samfälligheten för Nordisk Sed, den upprätthålls och finansieras av några medlemmar under styrelsens ledning.

Texterna på sidan tillhör Samfälligheten för Nordisk Sed och får inte återges utan godkännande från oss. Bildmaterialet på sidan är bidrag från olika medlemmar och tillhör respektive medlem. Dessa får inte återges utan tillhör dess ägare, vi kan inte godkänna någon spridning å deras vägnar.

Om du vill kontakta Samfälligheten klicka här.

Om du däremot har tips eller information som berör själva hemsidan (ej innehållet) så kan du använda detta formulär. Om något inte fungerar som du tänkte dig, beskriv hur du gjorde och eventuella felkoder. Du kommer troligen inte att bli besvärad av något svar om vi kan åtgärda ditt önskemål, men vi vill ha din epostadress vi skulle behöva reda ut något kring problemet.

Ditt fullständiga namn
Din epostadress
Beskriv utförligt vad du har för synpunkt. Vänligen uppge vilken webbläsare och vilket operativsystem du använder.