Tradition

Livet är en kamp -- det finns tillfällen av ljus och tillfällen av mörker. Seden är ett hjälpmedel i livet -- godar och gydjor ger råd, trosgemenskapen finns som socialt skyddsnät, traditionen är en trygghet att bygga våra värderingar på. Seden är en bred resurs med religiösa bruk, normer och erfarenheter som är till stöd.

Genom Samfälligheten har vi tillgång till kunskaper och erfarenheter som hjälper oss i mötet med vår egen tro. Det finns människor med erfarenheter, det finns äldre och det finns godar och gydjor som har kunskaper som kan hjälpa att öka förståelsen. Seden är det starkaste verktyg vi har -- och rätt använt kan det hjälpa oss att leva våra liv. Det är dessutom viktigt eftersom detta är det arv som vi skall lämna vidare. Vi har fått något som ger mening till våra liv av de äldre och därigenom kommer ansvaret att lämna över detta till de som kommer efter oss. Vi måste, trots en hård värld, kämpa för att göra det bättre för våra barn och deras och dem därefter.

Då vår sed är en skriftlös religion så blir det muntliga förmedlandet centralt. Sånger, sägner och verser förmedlas, och de har ett speciellt värde i det att de är muntliga. Vi har inget intresse av att skriva ned dessa folkminnen -- ty det är genom att vara levande som de har kraft. Och de skall förbli levande. Traditionen förmedlas från troende till troende -- Genom Samfälligheten hålls seder vid liv, vi möts och vi förmedlar vår tradition. Vår tradition har levt genom generationer, men förutsättningarna har ändrats. För att kunna lämna arvet vidare måste vi alla anstränga oss. Därför är Samfälligheten ett projekt för ansvars skull - för Sedens framtid.
[inline:mat.jpg]